Nya ledamöter till Formas forskarråd

Regeringen har idag utsett fyra ledamöter till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes (Formas) forskarråd. Regeringen har även beslutat att förlänga Ingrid Peterssons förordnande som Formas generaldirektör.

De nya ledamöter som regeringen har utsett till forskarrådet är riksarkitekten Helena Bjarnegård, professor i fastighetsekonomi Hans Lind och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Regeringen har också beslutat att omförordna den nuvarande ledamoten Lovisa Hagberg, doktor i statsvetenskap och seniorpolicyrådgivare på Världsnaturfonden WWF. Ledamöternas förordnande sträcker sig till den 31 december 2021.

Regeringen också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin

072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Miljödepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) styrs av en generaldirektör med stöd av ett forskarråd. Forskarrådet beslutar om fördelningen av myndighetens forskningsmedel, fattar strategiska beslut om inriktningen för Formas utlysningar och beslutar om riktlinjer för hur forskningsbidrag ska fördelas. Forskarrådet består av en ordförande och elva ledamöter. Regeringen utser rådets ordförande samt fyra av ledamöterna.
Twittra det här