Per Bolund tar emot betänkande om pant på småelektronik

Report this content

I dag, måndagen den 29 mars, presenterar utredningen Pantsystem för småelektronik sitt betänkande för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. 

Tid: 29 mars 2021 kl. 11.00

Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan på regeringen.se senast 29 mars kl. 10.00.

Utredaren har haft i uppgift att föreslå hur producentansvaren för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Med småelektronik menas exempelvis mobiltelefoner, läsplattor och annan mindre elektronisk utrustning. Uppdraget överlämnas i sin helhet den 1 april 2021. 

På pressträffen deltar miljö- och klimatminister Per Bolund och regeringens särskilda utredare Gunnar Fredriksson.

För mer information, kontakta:
Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund
073-077 94 69

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: