Pressinbjudan: Finland, Norge och Sverige överens om nära samarbete för ökad kunskap om biologisk mångfald

Report this content

Den 30 oktober hålls en pressträff i samband med att miljöministrarna i Finland, Norge och Sverige skriver under en överenskommelse om nära samarbete för att öka kunskapen om biologiska mångfald. Undertecknandet sker i samband med det nordiska miljöministermötet och Nordiska rådets session i Stockholm.

Tid: Kl 14.00-14.30

Lokal: Riksdagen, rum RÖ7-44 i östra huset. Inpassering via Riksplan.

Insläpp från kl. 13.30. De journalister som vill närvara måste vara ackrediterade av Riksdagen eller av Nordiska rådet. Läs mer om ackrediteringen på Nordiska rådets hemsida.

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen samt chef för ArtDatabanken Lena Sundin Rådström, medverkar vid pressträffen.

Ackreditering

Ackreditering till Nordiska rådets session är obligatorisk och presskort krävs. Efter den 24 oktober görs ackrediteringen genom att kontakta Nordiska rådets kommunikationsrådgivare Matts Lindqvist på mejl matlin@norden.org eller på mobil +45 29 69 29 05. Journalister som har gällande pressackreditering till Sveriges riksdag behöver ingen särskild ackreditering till Nordiska rådets session

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Miljödepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: