Pressinbjudan: Pressbriefing inför klimatmötet COP23

Den 6-17 november träffas världens länder i Bonn, Tyskland för klimatmötet COP23. Målet med mötet är att diskutera och besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris. Media bjuds in till en pressbriefing inför COP23 på torsdag 2 november. Under briefingen ges en bild av vad som ska förhandlas och beslutas, vilka frågor Sverige driver och om läget inför klimatmötet.

Den 8 november håller EU-kommissionen ett uppföljande möte om reformen av EUs utsläppshandelssystem (EU-ETS). EU-ETS är det viktigaste verktyget för att minska utsläppen inom EU och nå målen från COP21 i Paris. Vid pressbriefingen ges även en bakgrund och lägesbild inför det mötet.

Pressbriefingen hålls av Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare, Roger Sedin, ansvarig handläggare vid internationella klimatförhandlingar och Joshua Prentice, handläggare för EU-ETS.

Tid: Torsdag 2 november kl. 11:00-12:00

Plats: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs Torg 1, Stockholm

Medtag presslegitimation. Föranmälan uppskattas.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.