Pressträff om blocköverskridande överenskommelse på miljö- och energiområdet

Miljöminister Karolina Skog och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan presenterar en ny blocköverskridande överenskommelse på miljö- och energiområdet.

Tid: I dag, fredag 9 mars, klockan 10:00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad.

Ingång via Kopparporten från klockan 09:30

Presslegitimation krävs.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.