Regeringen presenterar innovativ textilnyhet i Borås

Den 10 april besöker miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg Borås. Temat för resan är textilier, hållbarhet och innovation. Regeringen kommer också att presentera en nyhet om Högskolan i Borås.

Tid: Tisdagen den 10 april kl. 12.30–17.00

Plats: Textile Fashion Center, Högskolan i Borås, Skaraborgsvägen 3

Program

12.30–13.00 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog presenterar en nyhet om Högskolan i Borås

Lokal: Hörsalen i Textilmuseet

14.00–14.20 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar

14.20–15.00 Mikael Damberg deltar i panel om cirkulär ekonomi

15.00–15.30 Innovationsriksdagen lämnar över sitt innovationsmanifest till statsråden

16.20–16.40 Miljöminister Karolina Skog talar

16.40–17.00 Karolina Skog deltar i panel om innovationsmiljöer och hållbara jobb

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och
innovationsminister
Mikael Damberg
076-135 56 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.