Regeringen tar emot förslag om nya klimatmål för konsumtion och export

Report this content

Idag har regeringen tagit emot Miljömålsberedningens delbetänkande till regeringen, där beredningen bland annat föreslår att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan från konsumtion och klimatnyttan från export.

– Klimatpolitiken behöver långsiktighet för att nödvändiga förändringar ska kunna komma till stånd. Därför är det väldigt positivt att samtliga riksdagspartier står bakom dessa världsunika och ambitiösa förslag, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De mål som Miljömålsberedningen föreslår i sitt delbetänkande till regeringen är:

  • Mål för konsumtionens klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå nettonollutsläpp till 2045.
  • Mål för exportens klimatpåverkan.
  • Mål om att inkludera den internationella flygets och sjöfartens klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål.
  • Mål om att inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter till 2030.
  • Mål om att utsläppen från offentligt upp­handlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt. Miljömålsberedningen föreslår även ett paket styrmedel och åtgärder inom detta område, inklusive ett krav att beakta de nationella klimatmålen i offentlig upphandling.

För mer information, kontakta:
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll
073-088 83 24

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: