Regeringen vill ha smink utan farliga ämnen

Report this content

Regeringen har framfört Sveriges synpunkter till EU-kommissionen om hur regelverket för kosmetiska produkter bör ändras för att bättre skydda konsumenters hälsa.

–  Vi behöver få bort farliga ämnen i smink, det är viktigt för att skydda konsumenternas hälsa. Dessa ämnen ska bara få användas i untantagsfall när det kan anses nödvändigt för samhället. säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Som en del av EU:s kemikaliestrategi ska EU-kommissionen se över regelverket för kosmetika. En grundläggande del i kemikaliestrategin är att de farligaste ämnena skall förbjudas i konsumentprodukter. De enda undantagen för att använda dessa ämnen är om användningen har en samhällskritisk funktion och om det inte finns några alternativ som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Ämnen som är cancerframkallande, fortplantningsstörande eller påverkar arvsmassan är generellt förbjudna i kosmetiska produkter inom EU redan idag, men det förekommer att undantag. I Sveriges inspel trycker regeringen på att även t.ex. hormonstörande ämnen och ämnen som är svårnedbrytbara och rörliga i miljön skyndsamt bör förbjudas i kosmetika.

EU-kommissionen har samlat synpunkter om den kommande revideringen av kosmetikaförordningen i ett öppet samråd som avslutades 21 juni.

För mer information, kontakta:
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll
073-088 83 24

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

EU-regelverket för kosmetika: EU:s lagstiftning om kosmetiska produkter omfattar kemiska ämnen, eller blandningar av sådana ämnen, som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan, i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra, parfymera, förändra utseende, skydda. bibehålla skick eller korrigera kroppslukt.
Twittra det här