Regeringsuppdrag om hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Report this content

Regeringen har beslutat att uppdra åt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna ska också föreslå en definition av naturnära skogsbruk och följa hur definitionen av detta begrepp tas fram inom EU. Regeringen har förhandlat uppdraget tillsammans med Miljöpartiet.

Skogsstyrelsen har tidigare haft flera uppdrag som knyter till frågan om hyggesfritt skogsbruk, senast bland annat kopplat till rådgivning om olika typer av skogsbruk. Regeringen vill nu bygga vidare på det genom att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett gemensamt uppdrag att utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk och att föreslå mål som visar riktning och ambitionsnivå för det nationella arbetet.

Begreppet naturnära skogsbruk förekommer i flera EU-processer, bland annat i EU:s biodiversitetsstrategi. Regeringen vill därför att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska följa det pågående definitionsarbetet inom unionen, men också föreslå en definition av naturnära skogsbruk.

För mer information, kontakta:
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll
0
73 842 50 59

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg

073-094 25 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar: