Statssekreterare Eva Svedling deltar i digitalt FN-möte om Agenda 2030

Den 7-14 juli deltar statssekreterare Eva Svedling tillsammans med en svensk delegation på High-Level Political Forum (HLPF) i New York. Årets tema är att skynda på omställningen för hållbar utveckling i linje med vad FN:s generalsekreterare har uppmanat till. I år kommer HLPF för första gången att hållas digitalt på grund av coronakrisen.

Eva Svedling, statssekreterare med ansvar för Sveriges nationella genomförande av Agenda 2030, deltar på mötet och leder Sveriges e-delegation med representanter från näringslivet, forskning, offentlig sektor och civilsamhälle.

− Coronakrisen har blottat många av det globala samfundets sårbarheter. Krisen visar att genomförandet av Agenda 2030 är mer avgörande än någonsin. Det är vår färdplan för att skapa ett hållbart och rättvist samhälle där ingen lämnas utanför. Det är särskilt viktigt att vi investerar i barn, unga och kommande generationers framtid, säger statssekreterare Eva Svedling.

Sveriges fokus för årets HLPF är att:

  • Samhället som går ut ur coronakrisen ska vara mer hållbart än det som gick in i krisen. Sverige ska verka för att bygga upp samhället bättre och stärka social, ekonomisk och ekologisk uthållighet.
  • Leverera på principen om att ingen ska lämnas utanför i arbetet med att nå de globala målen - både nationellt och globalt. De globala målen måste uppnås för alla, i hela världen. Vi måste särskilt värna om kommande generationers möjligheter.
  • Stödja och underlätta meningsfullt deltagande och engagemang från intressenter.

High-Level Political Forum

FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling anordnas den 7-17 juli, för första gången virtuellt. Mot bakgrund av den nuvarande coronapandemin kommer HLPF att fokusera på att undersöka effekterna av pandemin på framstegen i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Temat för årets HLPF är “accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development”. 47 länder kommer att presentera sina frivilliga nationella granskningar (landrapporter) den andra veckan.


För mer information, kontakta:

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sverige bäst i klassen på hållbarhet: Den 1 juli 2020 lanserades årets rapport om hållbar utveckling av Bertelsmann Stiftung och Sustainable Development Solutions Network. Rapporten är en global bedömning av länders framsteg mot att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Sverige är det land som ligger i topp och rankas bäst med Danmark och Finland tätt följande.
Twittra det här