Statssekreterare Eva Svedling deltar på digitalt möte om hållbar utveckling

Report this content

Den 21 januari deltar statssekreterare Eva Svedling på ett digitalt möte om hållbar utveckling som handelskammaren Swebelux-Nobelux arrangerar. Mötet samlar företagsledare från Norden och Luxemburg för att utbyta erfarenheter och bästa praxis.

Eva Svedling deltar i en panelsession tillsammans med Luxemburgs miljö- och klimatminister Carole Dieschbourg för att diskutera hur offentliga aktörer kan samarbeta med den privata sektorn för att nå de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på klimatåtgärder.

Under mötet diskuteras också bland annat cirkulär ekonomi, hållbara investeringar samt den nordiska modellen och de globala målen för hållbar utveckling. 

– Världen står inför flera stora miljöutmaningar varav klimatkrisen och utarmningen av biologisk mångfald hör till de mest akuta. När vi bygger upp på nytt efter coronakrisen behöver investeringarna göras på ett hållbart sätt. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett sätt att snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger statssekreterare Eva Svedling.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och
klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
073-587 59 55

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Handelskammaren Swebelux-Nobelux arrangerar mötet. Panelsamtalet kommer att bli ett podcastavsnitt som publiceras på www.nordictalks.com. Nordic Talks sponsras av Nordiska Ministerrådet. Mötet sänds via Zoom kl.14.00-16.00 den 21 januari. För att lyssna på mötet krävs föranmälan till info@nobelux.se senast 19 januari.
Twittra det här
Handelskammaren Swebelus-Nobelux: Handelskammaren Swebelux-Nobelux är den svenska handelskammaren i Belgien och Luxemburg och fungerar även som den nordiska handelskammaren i de bägge länderna. Mer information om handelskammaren finns på deras webbplats.
Twittra det här