Sverige och Finland uppmanar EU-parlamentariker att rösta för en framtid med bioenergi

I ett brev till Europaparlamentariker uppmanar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Finlands bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen dem att rösta för nya regler som gör det möjligt för bioenergi att även fortsättningsvis lämna avgörande bidrag till EU:s klimat- och energimål till 2030.

Brevet från ministrarna skickas inför Europaparlamentets omröstning om förnybartdirektivet och är ett led i det svenska arbetet för att verka för goda villkor för hållbar bioenergi. Bioenergin står för två tredjedelar av all förnybar energi i EU och är en avgörande fråga för Sveriges möjligheter att uppnå sina ambitioner på klimat- och energiområdena.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. Jag är glad att Sverige och Finland kan göra gemensam sak, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Omröstningen är ett viktigt steg inför de avslutande förhandlingarna om förutsättningarna för hållbar bioenergi. Efter Europarlamentets omröstning väntar trepartsförhandlingar under 2018 mellan Europarlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om de slutliga lagtexterna.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Om förnybartdirektivet: Som en del av det stora lagstiftningspaket Ren Energi för alla i Europa presenterade EU-kommissionen ett förslag på nytt direktiv för förnybar energi med bland annat krav på biobränslens miljömässiga hållbarhet. Under hösten har Europaparlamentets miljö- respektive industriutskott röstat om förslaget. Den 17 januari väntas hela Europarlamentet ta ställning. Ministerrådet beslutade om sin förhandlingsposition inför förhandlingarna med Europaparlamentet den 18 december 2017.
Twittra det här