Sverige ska ha jämställd energisektor till 2030

Vid dagens lansering av initiativet Equal by 2030 har Sverige åtagit sig att globalt arbeta för principerna lika lön, lika ledarskap och lika möjligheter för kvinnor till år 2030. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan presenterar åtgärder för att nå målen.

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är en prioriterad fråga och att den genomsyrar alla politikområden. Sverige har idag varit med och lanserat det internationella initiativet Equal by 2030. Regeringen ser att jämställdhetsarbetet inom energisektorn går för långsamt och att det behövs ett strukturerat samarbete för att nå hela vägen fram.

– Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Equal by 2030 drivs av energisektorns globala jämställdhetssamarbete C3E. Initiativet grundar sig i FN:s globala hållbarhetsmål 5 om att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Clean Energy Education & Empowerment (C3E): C3E är ett av de första internationella initiativen på energiområdet som fokuserar på kompetensförsörjning och på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet. Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet C3E och samarbetet är kopplat Internationella energibyrån (IEA). Där kommer C3E att ingå i ett nätverk med 6000 experter från hela världen. Sverige är ett av de länder som stöttar initiativet finansiellt.
Twittra det här

Citat

Mångfald och jämställdhet skapar förutsättningar för nytänkande och innovation och det borde vara en del av kärnverksamheten i varje organisation. Så är det inte idag och det vill vi ändra på med Equal by 2030. Både kvinnors och mäns kompetens behövs i energiomställningen
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan