Sverige stödjer franskt initiativ på klimatmöte i Paris

Klimat- och miljöministrarna från Frankrike, Holland, Storbritannien och Tyskland har tillsammans med Sverige skrivit under en deklaration om vikten av att bevaka priset på kol i Europa för att påskynda en grön omställning.

Deklarationen skrevs under på klimatmötet One Planet Summit i Paris.

- Det är viktigt att vi bevakar prissättningen på kol. Vi har precis reformerat regelverket för utsläppsrätter inom EU. Nu är det viktigt att följa prisutvecklingen så att de gröna lösningarna kan gynnas, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige ställer sig också bakom en andra deklaration som Frankrike tagit initiativ till under toppmötet, Coalition for Carbon Neutrality. Deklarationen är en koalition av länder som avser att – eller redan har – presenterat generella eller långsiktiga klimatstrategier för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

- För Sverige är det självklart att stå bakom den här deklarationen. Vi har redan som mål att senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, säger Isabella Lövin.

För mer information, kontakta:

Maud Larsen
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-452 50 29

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.