Urskog med höga naturvärden får skydd

Regeringen godkänner Naturvårdsverkets köp av 5 000 hektar skogsmark med ur- och naturskog i Jokkmokks kommun. Nu kan myndigheten slutföra en stor överenskommelse som totalt ger 11 nya naturreservat.

De två markområdena, som mestadels består av tallskog, ingår i ett av de största oskyddade ur- och naturskogsområden som finns kvar i Sverige. Affären gör att två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive kan bildas. Nu kan Naturvårdsverket slutföra en större överenskommelse med markägaren Jokkmokks Allmänning om totalt 11 naturområden på totalt 10 000 hektar skog med höga naturvärden. Det hårda arbetet med att komma fram till den nuvarande uppgörelsen har pågått under flera år.

– Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Skogen i områdena är mestadels mycket gamla, med beståndsåldrar på 200-500 år. I områdena finns flera rödlistade arter och sjön Rödingstjärnen är en populär fiskesjö. På grund av att kostnaden för förvärven av de två markområdena överstiger 20 miljoner kronor behövdes regeringens godkännande.

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister