ASAP – Unikt program rustar studenter rädda världen

Idag öppnar ansökan för ASAP, en helt ny typ av acceleratorprogram för studenter. Syftet är att bidra till ökad hållbarhetskompetens, något som studenter efterfrågar.  Därför har Miljömärkning Sverige (Svanen) och Sustainergies startat ASAP: A Sustainability Acceleration Project  tillsammans med Scania, Nordea och Samsung.

 

Tre av fyra studenter anser att det är viktigt att utveckla hållbarhetskompetens under studietiden. Mer än hälften vill arbeta för hållbar utveckling efter studierna (Sustainergies undersökning 2017). Men idag är hållbarhet inte tillräckligt integrerat i utbildningar för att möta det kompetensbehov som finns. Tre fjärdedelar av landets universitet och högskolor måste utveckla sina processer med att främja en hållbar utveckling enligt UKÄ:s granskning (2017:12). Ökad hållbarhetskompetens är oumbärligt för att nå de Globala målen för en hållbar och rättvis framtid i Agenda 2030. För att nå dessa mål kommer det att krävas ett brett engagemang och ökad samverkan med näringslivet. 

– Det är bråttom om vi ska nå FN:s Globala mål och vi ser hur efterfrågan på medarbetare med kompetens inom hållbarhetsfrågor växer hos samtliga sektorer i samhället. Med ASAP vill vi ge vårt bidrag. Svanenmärket har väglett konsumenter i snart trettio år och vi har bred erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågor och samarbeta med olika branscher. Hållbarhet är en lagsport, säger Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige.

– Efter att ha genomfört flera lyckade ”casetävlingar” om hållbarhet ville vi göra något ännu mer ambitiöst och modigt. ASAP är unikt för att alla partners delar med sig av sina spetskompetenser och ger studentdeltagarna de bästa förutsättningarna för att bli framtidens hållbara ledare, säger Victoria Hellsten, verksamhetsutvecklare hos Sustainergies.

Som huvudpartners i ASAP finns tre företag med stor potential för att bidra med kompetens och verktyg för en hållbar utveckling: Samsung, Scania och Nordea.

– Digitaliseringen innebär stora möjligheter att accelerera hållbar utveckling. Genom samarbetet med ASAP hoppas vi på Samsung kunna få möta, motivera och inspireras av framtidens ledare och undersöka hur vi tillsammans kan driva innovation och använda nya teknologier för de utmaningar samhället står inför, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager, Samsung.

– Scania har bestämt sig för att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. För att lyckas behöver vi en bred palett av kompetenser hos våra medarbetare och framtida ledare. Genom ASAP vill vi nå engagerade hållbarhetsintresserade studenter och väcka deras intresse för att bidra till att ställa om transporter i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Andreas Follér, Sustainability Manager, Scania.

– För det hållbara samhälle som vår planet kräver, behövs samarbete mellan bolag och morgondagens arbetskraft i en omfattning som inte skett tidigare. Nordea har ett ansvar att engagera studenter i finanssektorns utmaningar och möjligheter att bidra till omställningen. Vi ser ASAP som ett viktigt initiativ för att accelerera framtidens hållbara ledare samtidigt som det verkligen innebär ett samarbete mellan olika delar av samhället för att driva hållbar utveckling, säger Sasja Beslik, Head of Sustainable Finance, Nordea.

Fakta om ASAP:

3 september inleder ASAP en bred kampanj för att inspirera och bjuda in studenter från hela Sverige till projektet. Sista ansökan är 7 oktober. 50 utvalda studenter får sedan delta under en intensiv utbildningsvecka i november med fördjupningar, diskussioner och praktiska övningar med varje partnerföretag. Slutmomentet är en tävling för att tillämpa alla lärdomar och bidra till lösningar som kan öka takten på arbetet för att nå de Globala målen i Agenda 2030.

Läs mer på www.asap2030.com

Se film:

För kommentarer: Sara Bergman 08-55 55 24 56.

Presskontakt Sustainergies

Simon Werbart Flato (verksamhetschef)

simon@sustainergies.se, 073 6000 291

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se
Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hållbarhet är en lagsport
Sara Bergman, hållbarhetchef på Miljömärkning Sverige.