ASAP, Sveriges största arena för framtidens hållbarhetsledare är tillbaka

Report this content

ASAP, arenan för studenter som vill spetsa sin kompetens inom hållbarhet, är tillbaka. I år med nya partners från fyra viktiga framtidsbranscher: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med Lantbrukarnas Riksförbund, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling. Nytt för i år är att ASAP gör en campusturné för att möta 400 studenter på universitet och högskolor i hela Sverige.

Slutdatum för FN:s Agenda 2030 kryper allt närmare men de flesta mätningar visar att omställningstakten till ett hållbart samhälle går för långsamt. Ska vi nå de globala målen krävs det att alla sektorer hjälps åt. Miljömärkning Sverige och Sustainergies har därför startat A Sustainability Acceleration Project, ASAP, för att rusta morgondagens hållbarhetsledare. 

– Debatten kring omställningen är fylld av idéer på vad vi ska göra och hur, men handlar väldigt lite om vem. Så ASAP fokuserar på att lyfta morgondagens ledare. Vi tror att en nyckel till omställningen är att studenter med kompetens och engagemang snabbt får en chans att utvecklas, säger Victoria Hellsten, projektledare för ASAP och områdeschef på Sustainergies. 

Initiativtagare till projektet är Miljömärkning Sverige och Sustainergies. Sustainergies expertis i att matcha studenter och organisationer för att jobba med hållbarhet blandas med Miljömärkning Sveriges erfarenhet av att vägleda konsumenter till en hållbar konsumtion. Tillsammans med partnerorganisationernas spetskompetens skapas en unik arena som omfattar fyra viktiga framtidsbranscher.

– Hållbarhet är en lagsport. Med ASAP vill vi ge vårt bidrag till det hållbara samhället, tillsammans med ambitiösa partners. Vi har väglett konsumenter i trettio år och våra experter har samarbetat med olika branscher och organisationer för en hållbar produktion, säger Christian Quarles, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

Fakta om ASAP:

A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Som en del av arenan genomförs en campusturné med heldagsträning för 400 studenter i hållbarhet och ledarskap.  Ett fåtal studenter väljs ut att bli diplomerade som Framtidens Hållbarhetsledare. ASAP grundades 2018 av Miljömärkning Sverige, som på regeringens uppdrag ansvarar för Svanen och EU Ecolabel och Sustainergies. ASAP produceras årligen i partnerskap med relevanta aktörer från olika industrier och sektorer. Ansökan öppnar 1 oktober.

Läs mer på ASAP2030.com

För kommentarer:

Christian Quarles, kommunikationschef Miljömärkning Sverige, 08- 55 55 24 94

Victoria Hellsten, Projektledare för ASAP och områdeschef för Sustainergies, 070-283 22 70. Pressbilder bifogas. Foto: Sofia Lindblom.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar: