Bakom varje klimatsmart kvinna står en mindre aktiv man

Att få fler män att ändra sitt beteende är en utmaning för Nordens officiella miljömärkning Svanen. Det är fortfarande kvinnorna som går i täten för att förändra sin livsstil och minska sin klimatbelastning. Det visar nya siffror från Nordisk Miljömärknings undersökning bland konsumenter i Norden (IPSOS 2019) som presenteras i samband med att Svanen fyller 30 år den 6 november.

Vi går mot en miljökatastrof om vi inte förändrar våra beteendemönster, uppger 7 av 10 av de kvinnor som deltagit i undersökningen. Och kvinnorna har skridit till handling. 4 av 10 har till exempel minskat sin köttkonsumtion jämfört med 2 av 10 män, sett till de senaste två åren. Åkt med mer miljövänliga transporter, valt mer miljömärkta produkter och köpt mer secondhand istället för nytt- kvinnorna ligger i topp på alla tio områden i undersökningen, förutom att välja miljövänligt pensionssparande där de ligger på samma nivå som männen.

– Det är vi vita medelålders män som är utmaningen. Men dagens situation gör det enklare att nå fram till oss.  Dels  vi ser i vår undersökning att många nordbor upplever effekter av klimatförändringar in på bara kroppen. Dels vet allt fler, inte minst tack vare Greta, att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil nu,  innan det är för sent. Hållbar livsstil innebär att både tänka på vad vi konsumerar och hur, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.    

Ragnar har lång erfarenhet av utvecklingen på miljöområdet då han har arbetat med Svanen nästan från starten 1989. Då tog Nordiska ministerrådet initiativ till Svanen för att vägleda konsumenter då det fanns många oseriösa gröna märken som vilseledde.

Fler som aktivt söker efter Svanen

Nordisk miljömärknings undersökning visar också att Svanen har högt förtroende bland de nordiska konsumenterna.  En majoritet, 77 %, uppger att det är viktigt att en miljömärkning är oberoende av den bransch man verkar inom. 76 % tycker att Svanen förenklar bra miljöval och av dem så söker 21 % alltid/ofta efter Svanenmärket när de ska välja bland produkter. För tio år sedan var det bara 6 % som alltid/ofta letade efter Svanenmärket.

Extremväder drabbar nordborna olika

Varmare väder, mindre snö och förändringar i årstidsväxlingar märker de flesta av i Norden.  Men extremväder som en följd av klimatförändringarna upplevs olika beroende på var man bor i Norden.   

  • Mer regn på Island- uppger 50 % av islänningarna,  17 % i övriga Norden.
  • Fler översvämningar i Danmark,  uppger 19 procent av danskarna,  11 % i övriga Norden.
  • Fler kraftiga skogsbränder, uppger 26 % av svenskarna,  17 % i övriga Norden.

För kommentarer: Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, 070- 383 32 25.

Källa: Nordisk konsumentundersökning, IPSOS på uppdrag av Miljömärkning Sverige (2019)

TNS Gallup's Climate Barometer 2013 og 2015

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media