Brett stöd för modern upphandling visar enkät från #ModUpp2020

En majoritet av riksdagspartierna (utom SD) anser det är möjligt att hälften av de produkter som offentlig sektor upphandlar ska vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar till år 2020. Det visar en ny enkät från Sveriges mest välkända märkningar. 1) Men tyvärr vill allianspartierna inte sätta fasta mål för upphandling, något som oroar märkningarna.


Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified frågade samtliga riksdagspartier om deras syn på möjligheterna att ställa krav vid offentlig upphandling. Det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling uppmuntrar att ställa krav som hänvisar till tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Därför startades uppmaningen #ModUpp2020, som antagits av flera kommuner. Offentlig upphandling i Sverige hanterar skattemedel för 600 miljarder SEK/årligen.

- Ytterligare ett positivt resultat från vår enkät är att majoriteten av de som svarat anser det ”mycket relevant” att skapa allianser över partigränser för att arbeta mer långsiktigt med upphandling, säger Anna Norberg, projektledare för enkäten på Svanen.

En skillnad mellan partierna är dock synen på målstyrning. De partier som är i opposition har varsitt mål/procentsats för upphandling medan allianspartierna genomgående svarat att de inte har fasta mål utan säger att ”så många produkter som möjligt” ska vara märkta.

- Vi anser att arbetet försvåras om det inte finns konkreta mål att kraftfullt arbeta mot, mål som också är möjligt att följa upp. Därför vill vi att partierna på såväl central som lokal nivå sätter 50 % eller högre som mål till 2020. Det behövs om Sverige ska nå miljö- och klimatmål liksom globala fattigdomsmål, säger Anna Norberg.

1) Majoriteten svarade att det finns ”ganska goda” möjligheter att uppfylla #ModUpp2020: Frågan löd: ”Hur ser du på möjligheten att genomföra vår uppmaning: år 2020 ska 50 % av alla upphandlade produkter i offentlig sektor vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar?”

Mer om enkäten här. Enkäten genomfördes juni-augusti 2014 av Miljömärkning Sverige och skickades ut till ledamöter i civilutskottet. Samtliga partier har svarat utom SD.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar