Brinnande intresse för klimatsmarta ljus

Svenska konsumenter och inköpare väljer allt mer klimatsmart och palmoljefritt när de köper ljus. Det visar ny statistik från Miljömärkning Sverige. Omsättningen av Svanenmärkta ljus på den svenska marknaden har tredubblats de senaste fyra åren. 

– Det är väldigt positivt, för det är bråttom om vi ska minska våra klimatutsläpp från konsumtionen. Dessutom innebär Svanens krav att fler får en mer hälsosam inomhusluft vilket ju är extra påtagligt under den mörka årstiden när vi är så mycket inomhus, säger Josephine Jansson, ansvarig för ljus på Miljömärkning Sverige.

Stearinljus är ett bra val för klimatet eftersom stearin tillverkas av förnybara råvaror till skillnad från paraffin som görs av fossila råvaror som olja. Stearin innehåller inte fossila råvaror som bidrar till utsläpp av växthusgaser. Men alla förnybara råvaror är inte hållbart producerade. Svanen tillåter därför ingen palmolja eller PFAD (restprodukt från palmolja). Utvinning av palmolja bidrar till skogsskövling med förödande konsekvenser för människor och djur som lever där oljepalmerna odlas.

Svanen har stränga krav på hur mycket sotpartiklar ljuset får avge när det förbränns, sk sotindex. Svanen ställer också krav på att det inte får ingå ämnen som är miljöskadliga, cancerogena eller hormonstörande, till exempel att veken ska vara av ekologisk bomull och inte innehålla tungmetaller.

Svanen är en av världens ledande märkningar och ställer krav ur ett livscykelperspektiv för att inte flytta miljöbördan från ett område till ett annat.   

Läs mer om Svanens krav här:

Vanliga frågor om ljus

Idag kan du köpa Svanenmärkta blockljus, kronljus, gravljus och värmeljus hos flera av de stora livsmedelskedjorna och även på Clas Ohlson, Indiska, Åhléns, Blomsterlandet, Hemtex. Lagerhouse, Granit och Rusta.

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media