Ekobanken först med hållbarhetsrabatt på bolånet

Ekobanken lanserar idag, som första svenska bank, ett bolån med hållbarhetsrabatt. Det ger en låg rörlig ränta på 2,25 % till alla som bor i ett Svanenmärkt hus eller lägenhet. Ett rörligt bolån på 1 miljon SEK blir därmed drygt 3 000 SEK billigare per år, skatteavdrag inräknat, jämfört med de tio största bankernas listpriser (Compricer 140117).

För Ekobanken är Svanens tuffa krav på hus en garant för att de lånar ut pengarna till hållbara bostäder.

  Äntligen används de finansiella krafterna till att styra mot ett mer miljöanpassat boende. Med det här initiativet kan den medvetne bostadsköparen sova bättre om nätterna: låga boräntor och lån hos en bank med en stark hållbarhetsprofil och som arbetar för transparens om hur deras kapital placeras, säger Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

Ett hus ska stå i över hundra år. De som bygger husen är dock oftast inte de som ska förvalta fastigheten. Då är det extra viktigt att med en kontrollerad byggprocess, så att till exempel inte fukt byggs in och att så hälsosamma material som möjligt används. För att få märka huset med Svanen krävs en omfattande dokumentation av material och process. Kontrollbesök görs på plats och alla handlingar granskas av en tredje part. Svanemärkta hus har ett gott inomhusklimat och är energieffektiva, vilket ger mindre koldioxidutsläpp.

– Vi menar att det ska löna sig att välja hållbart och med låga energi- och räntekostnader för bostaden tror vi att fler kommer att göra medvetna val. Det är brådskande att vi ställer om byggandet till att bli mer hållbart om vi ska nå såväl nationella som internationella miljö- och klimatmål, säger Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige.

Ekobanken har sedan tidigare varit med som finansiär vid hållbart bostadsbyggande i specifika projekt, men nu vänder sig banken för första gången direkt till konsumenter.

För mer information kontakta

Ragnar Unge, vd, miljömärkning Sverige, telefon +46 8-55 55 24 04, ragnar.unge@svanen.se

Annika Laurén, vd Ekobanken Sverige, telefon +46 70-517 14 80, annika.lauren@ekobanken.se.

 

Ekobanken

I Ekobanken möts sparare som vill att deras pengar ska förvaltas mer transparent och ansvarsfullt och de som driver verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Vi ger huvudsakligen lån till verksamheter som skapar ett socialt, miljömässigt eller kulturellt mervärde.

Läs mer om Svanenmärkta hus

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar