Företagens hållbarhetsarbete imponerar inte på de anställda

I dag presenteras årets hållbarhetsrapport The Report med nya siffror från The Nordic Swan Ecometer 2019.  En tredjedel av de intervjuade uppger att arbetsgivarens hållbarhetsarbete bara är tomma ord och saknar handling. Samtidigt säger 64 procent att företagens hållbarhetsarbete och engagemang är avgörande när de väljer arbetsgivare.  

– Det är framför allt den yngre generationen som har ett helt annat synsätt på sin arbetsgivare än den äldre generationen är van vid. De kräver att deras arbetsgivare tar klimat- och hållbarhetsfrågan på allvar och faktiskt gör vad de säger. Det är alltså en mycket viktig faktor om företag ska kunna attrahera talang framöver, säger Christian Quarles van Ufford, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige.

Bristen på tilltro hos de anställda gällande arbetsgivarnas hållbarhetsarbete kan bero på brist på kommunikation. Nästan två av fem, 38 procent, vet inte vem som är hållbarhetsansvarig på företaget, och 37 procent uppger att de inte vet vad hållbarhetsarbetet har lett till.

– Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte där allt från konsumenter till anställda och investerare kräver ett tydligare engagemang av företagen i hållbarhetsfrågan. Organisationer som inte är hållbara kommer att få svårt att klara sig i konkurrensen och svårt att attrahera både investerare och kunskap. Ett aktivt miljö- och klimatarbete är helt avgörande, både för vår gemensamma framtid och för företagens, säger Christian Quarles van Ufford.

Offentlig sektor ses som mer trovärdig än det privata näringslivet när det kommer till att kommunicera samhällsnytta. Två av fem, 42 procent, uppger att den offentliga sektorn bidrar till ett bättre samhälle jämfört med näringslivet där knappt en av tre, 31 procent, uppger det samma.

Förra året var första gången som Miljömärkning Sverige tog fram rapporten The Report. Då tog den avstamp i hållbarhetsfrågan utifrån konsumentperspektiv. I årets upplaga av rapporten ligger fokus på näringslivet och hur det går att engagera ledare, anställda och kunder i klimat- och miljöarbetet.

Fem fakta från The Report 2019

  • 34 % uppger att deras arbetsgivare inte satsar på kompetenshöjning i miljöfrågor trots att de kommunicerar att de gör det.
  • 35 %, varav fler män än kvinnor, uppger att deras arbete känns meningsfullt eftersom deras arbetsgivare jobbar med hållbarhetsfrågor.
  • 37 % uppger att de är stolta över sina arbetsgivares hållbarhetsarbete.
  • 64 % anser att företagens hållbarhetsarbete och engagemang är avgörande när de väljer arbetsgivare.
  • 53 % uppger att arbetet känns meningsfullt när arbetsgivaren arbetar med hållbarhet.

Undersökningen gjordes mellan 6–12 mars 2019. Antal respondenter var 1 023.

The Report 2019  finns att läsa här. The Report kommer att diskuteras under Miljömärkning Sveriges seminarier i Almedalen.

The Report utgör även grund för initiativet Greenolution.

För mer kommentarer, kontakta gärna:

Christian Quarles van Ufford, kommunikationschef, Miljömärkning Sverige, 070-729 73 78, christian.quarles@svanen.se.

   

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media