Grön gråzon förhindrar hållbara klädval

Antalet gröna märken i klädbutiker har exploderat, enligt Miljömärkning Sveriges nya rapport. Och det finns en efterfrågan. De flesta svenska konsumenter vill göra skillnad för miljön när de handlar kläder och skor. Men 2 av 3 tycker det är svårt att veta vilka miljömärkningar som verkligen garanterar att kläderna är hållbart producerade miljömässigt sett (Kantar Sifo maj 2018). Branschen och myndigheter måste ta sitt ansvar för att inte  kraften och intresset urholkas hos konsumenter.

- Vi kan konstatera att det finns en stor, ständigt växande grön gråzon i kläd- och skobranschen som bidrar till att konsumenter får svårt att göra hållbara val, trots att många vill. Både mängden miljömärkningar men framförallt att det är svårt att bedöma trovärdigheten hos branschens egna märkningar. Det förhindrar att fler konsumenter aktivt letar efter miljömässigt hållbara kläder, säger Sara Bergman, kriteriechef, Miljömärkning Sverige.

Intresset för att köpa miljömärkta kläder är stort. Fler än 4 av 10 upplever att det har en stor betydelse att kläder och skor som man köper är producerade på ett miljömässigt hållbart sätt. Endast hälften så många, 2 av 10, upplever att det har en liten eller ingen betydelse. Fler än hälften av svenskarna, 54 %, tror även att det faktiskt gör skillnad att kunna välja miljömärkta kläder och skor.  

Vill göra rätt men stöter på hinder

Även om många tycker det är viktigt att ens kläder och skor är producerade på ett miljömässigt hållbart sätt (41 %) så är det relativt få som aktivt köper miljömärkta kläder (17 %). Inte ens hälften av dem som tycker att det är viktigt, letar extra efter miljömärkta produkter när de handlar kläder och skor. Varför letar då inte fler efter miljömärkta kläder och skor i en högre utsträckning?

En bidragande orsak kan vara att 2 av 3 svenskar tycker det är svårt att veta vilka miljömärkningar som verkligen garanterar att kläderna/skorna är hållbart producerade miljömässigt sett.  Fler än hälften anser att det i dag finns för många olika miljömärkningar och att det helt enkelt skulle räcka med en oberoende märkning som ställer tuffa krav på produktionen. Om det dessutom på ett enkelt sätt gick att bedöma om kläder och skor är miljömässigt hållbart producerade, så skulle fler än hälften av svenskarna köpa det oftare. Det verkar dock inte räcka med att en klädes-/skobutik eller stor kedja bara påstår att kläderna de säljer är miljövänliga, eftersom 4 av 10 inte upplever att det går att lita fullt ut på. Svenska konsumenter vill göra rättmen stöter på hinder.

- Så vår undersökning skickar en viktig signal till branschen; rensa upp bland alla gröna  egna märken! För konsumenter tycker att de hållbara valen försvåras av att de möter så många, olika gröna märken i butik. Det är även viktigt att våra myndigheter och de som ska säkra efterlevnad av marknadsföringslagen satsar resurser på uppföljning och kontroll så att vi kan hålla vilseledande marknadsföring på avstånd, säger Sara Bergman, kriteriechef, Miljömärkning Sverige.

Det finns ett fåtal miljömärkningar för textil av den typ som ställer de svåraste kraven: Miljömärkning Typ 1 (ISO14020): Svanen, EU-Blomman och Bra Miljöval är Typ 1 miljömärkning 4) vilket bland annat innebär att kraven tas fram ur ett livscykelperspektiv - från råvara till produktion och användning. Kriterierna för textil och läder innehåller en mängd miljökrav kopplat till kemikalier, utsläpp och energianvändning. Eftersom produktionen ofta ligger i länder långt borta, ingår krav på bra sociala villkor för dem som arbetar i fabriken. Kontrollbesök görs på plats oavsett om fabriken ligger i Borås eller i Bangladesh.

Läs mer i Miljömärkning Sveriges nya rapport ”Gröna märkningar en djungel?”. Där intervjuas forskare, ansvariga myndigheter samt branschen. Läs mer om kraven som ställs på Svanenmärkta textil och läder här.

 

Göteborgspostens konsumentredaktion har granskat frågan i ett reportage  läs mer här.

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se
Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se