Inbjudan ASAP på KTH : Kom och möt morgondagens hållbarhetsledare

Fyra framtidsbranscher möts på KTH för att lösa hållbarhetsutmaningar tillsammans med 100 utvalda studenter, som vill spetsa sin hållbarhetskompetens.

Välkommen att följa projektet på plats:

Plats: KTH Open Lab

Datum: fredag 8 november, kl 8.30-18.00  

  • Möt 100 studenter, som har valts ut bland 400 sökande från en mångfald av utbildningar i Stockholmsregionen.
  • Ta del av ett unikt samarbete mellan fyra ledande organisationer: Accenture, LRF; SCA och Stena Recycling och Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel) och Sustainergies.
  • Tillfälle ges för intervjuer.

Accenture, LRF, SCA och Stena Recycling har stora hållbarhetsutmaningar men också enorm potential för att vara drivkrafter så att Sverige kan bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Nu samarbetar organisationerna med 100 utvalda studenter för att hitta modiga lösningar tillsammans. ASAP, A Sustainability Acceleration Project har grundats av Sustainergies och Miljömärkning Sverige.

Inspiratörer och moderatorer i Stockholm:

Fredrik Moberg, PhD, Stockholm Resilience Centre/Albaeco, Göran Finnveden, Vice President Sustainable development, KTH

Medverkande från ASAP:

Sustainergies: Victoria Hellsten, områdeschef och projektledare för ASAP
Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel): Sara Bergman, kriterie- och hålllbarhetschef och Uta Hönemann, projektledare
Accenture: Lina Olofzon, Digital Transformation Consultant och Josefine Olsson, Technology Strategy Manager,
LRF: Emilia Austrenisus Widerström, ordförande LRF Ungdomen,
Stena Recycling: Malin Baltzar, chef Hållbara Affärer och Lovisa Eriksson, regionchef
SCA: Katarina Kolar, Sustainability Director

Fakta om ASAP:

ASAP, A Sustainability Acceleration Project är en unik arena för studenter, företag, experter och organisationer som vill påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Syftet med ASAP är att utbilda framtidens hållbarhetsledare och skapa ett utbyte mellan talanger och organisationer. I år representeras fyra framtidsbranscher: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling.

ASAP består av en campusturné med heldagsträning för 400 studenter under november i Stockholm, Umeå, Göteborg och Lund. I januari 2020 hålls en tre dagar lång bootcamp för ett fåtal studenter som utses till Framtidens Hållbarhetsledare.

Initiativtagare till projektet är Sustainergies och Miljömärkning Sverige, som på regeringens uppdrag ansvarar för Svanen och EU Ecolabel. Efter succén med ASAP 2018, produceras ASAP årligen i partnerskap med organisationer som vill attrahera hållbarhetstalang och utveckla hållbara idéer med studenter.

Läs mer på asap2030.com

Pressbild ASAP logotyp

Presskontakt ASAP på KTH: Lukas Lundberg, Sustainergies, 0702- 71 88 35.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media