Inbjudan till Svanens seminarier i Almedalen: Borde inte staten vara ett föredöme för gröna inköp?

Välkommen till våra två seminarier i Almedalen. Vi lyfter gröna inköp och Ardalan Shekarabi, civilminister, får svara på hur hans egna myndigheter kan öka takten.  För idag ligger statens egna verksamheter långt ifrån målet om en miljömässigt hållbar upphandling.

Upphandling är ett effektivt verktyg får att nå målen i Agenda 2030. Regeringen har infört en Nationell Upphandlingsstrategi där ett av målen är en miljömässigt ansvarsfull upphandling. Strategin vänder sig till statens egna verksamheter och tyvärr har alltför lite hänt. Vad behövs för att de ska bli ett föredöme för hållbar upphandling?

Borde inte staten vara ett föredöme för gröna inköp?

Datum: Onsdagen den 3 juli klockan 10.00-10.45

Plats: Aktuell hållbarhets arena (Gotlands museum).

Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister, regeringen (S), Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus, Monica Lingegård, vd, Samhall, Vanessa Butani, Director of Sustainable Business, Scandic hotels, Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

Hållbara samarbeten med Gröna bolån och ASAP

Alltför många organisationer försöker lösa våra gemensamma hållbarhetsutmaningar ensamma. Det är dags att börja samarbeta och därmed effektivisera hållbarhetsarbetet. Miljömärkning Sverige presenterar nya strategier från årets The Report. På scenen ges konkreta exempel på samarbeten dels mellan två klimatbelastande branscher, Bostaden och Börsen, som krokat arm om Gröna bolån. Dels ASAP, A Sustainability Acceleration Project, där studenter och näringsliv möts för att ökad hållbarhetskompetens. Hållbarhetskompetens är en bristvara i dagens utbildningar och ett måste för framtidens hållbara ledare. Därför grundade Miljömärkning Sverige och Sustainergies ASAP.

Hållbara samarbeten: Roligare, snabbare och mer framgångsrikt

Datum: Onsdagen den 3 juli klockan 11.00-11.45

Plats: Aktuell hållbarhets arena (Gotlands museum).

Medverkande Lena Hök, Senior Vice President Sustainability, Skanska, Gabriel Lundström, Hållbarhetsansvarig för affärsutveckling, Företag & privatkunder, SEB, Åsa Petersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania, Victoria Hellsten, Områdeschef, Sustainergies, Sara Bergman, Kriterie- och hållbarhetschef, Miljömärkning Sverige.

Här finns seminarierna inspelade:

Läs mer på

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media