Klimatsmarta och cirkulära - Svanen landar i förpackningsbranschen

Nu kan förpackningar för flytande livsmedel miljömärkas med Nordens mest kända miljömärke. Svanenmärket visar att förpackningen är bäst i klassen på miljö – bland  annat för att den är gjord av hållbara råvaror, enkelt kan materialåtervinnas och inte får innehålla problematiska kemikalier.

Förpackningen står för hela 80 % av klimatpåverkan från öl och läsk. I fall  andelen återvunnet material ökar så skulle utsläppen av växthusgaser minska motsvarande 85 000 personbilar /år. 1).  Svanenmärkta förpackningar skulle kunna göra stor skillnad  på  den nordiska marknaden för dryckesförpackningar som omsätter hela 1,7 miljarder USD /år ( 2018, Grand View Research).

– Världen står inför stora utmaningar. Det är bråttom om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Då det skulle ge stor effekt om förpackningen produceras på ett mer miljöanpassat sätt, så hoppas vi att tillverkarna nu tar chansen att miljömärka,  säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen i Sverige.

Nordiska konsumenter är redo

Svanen är Nordens officiella miljömärke och skapades för 30 år sedan för att ge konsumenterna trovärdig miljövägledning.  Svanenmärket är mycket välkänt för konsumenterna i Norden. Hela 89 % av befolkningen känner till märket och har förtroende för det (YouGov, 2018).  Mer än hälften av de tillfrågade danska konsumenterna uppgav att de var positiva till möjligheten att kunna köpa drycker och flytande mat i en miljömärkt  förpackning (YouGov  2017).

Svanenmärkt förpackning för flytande livvsmedel:  

  • Består av minst 90 % förnybara råvaror av hållbart ursprung eller minst 80 % återvunna råvaror
  • Uppfyller stränga kemikaliekrav.
  •  Kan materialåtervinnas enklare.

Läs kriterierna för Förpackningar för flytande livsmedel här

För mer information kontakta:

Ulf Eriksson, rådgivare, ulf.eriksson@svanen.se

1) Plastflaskorna och aluminiumburkarna vi använder i dag består i snitt av 20 % respektive 40 % återvunnet material). I fall  andelen återvunnet material ökar till 80 %, så minskar utsläppen av växthusgaser med 20 000 ton CO2-ekv per år, motsvarar utsläppen från 85 000 personbilar /år. (Infinitum, Norge)

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media