Konsumenterna har tagit klimatansvar vid grillen

Report this content

Färska siffror visar att sommarens försäljning av Svanenmärkt grillkol och briketter har tiodubblats i Sverige.  Genom att välja Svanenmärkt grillkol har konsumenter bidragit till att skog har använts på ett resurssnålt och klimatsmart sätt när grillkolen har producerats. Dessutom kontrollerar Svanen att grillkolen inte härstammar från illegalt skövlad regnskog.

Det brinner i Amazonas och klimatfrågan står högt på agendan i Sverige. Vi kan se att det har påverkat svenska konsumenter, som har tagit ansvar när de valt grillkol.  En bidragande orsak är också att det i år har blivit enklare att välja rätt. Svanenmärkt grillkol finns i år att köpa på fler affärer, säger Maria Forsberg, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Fulkol från skövlad skog

Bara i Sverige grillar vi upp 22 000 ton grillkol/briketter om året[1], vilket motsvarar 9 miljoner påsar. Fortfarande finns det ”fulkol” kvar i många affärer. I den globala illegala träkolshandeln packas virke om och säljs som ”fulkol” under falskt ursprung (se FN-rapport). Fulkolen kan också vara producerad i mer primitiva, ineffektiva processer.  Svanen krav på produktionen innebär att kolet tillverkas i en 4 gånger så energieffektiv process, vilket sparar in stora mängder skog.

Om alla som köper grillkol skulle välja Svanenmärkt grillkol så skulle vi kunna spara upp till 100 000 ton trä, vilket motsvarar över 2 000 fulla timmerbilar.  Det hade ju räddat ännu mer skyddsvärd skog och sparat in ännu mer koldioxidutsläpp. Så vi hoppas att ännu fler producenter och återförsäljare tar ansvar för miljön och miljömärker sin grillkol och briketter, säger Maria Forsberg, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Svanen ställer krav på att 100 % av träråvaran ska vara FSC-certifierad och kan spåras tillbaka till vilken skog trädet har vuxit i. FSC-certifieringen kompletteras med ett förbud mot hotade träslag, varav de flesta är tropiska. Detta stärker ytterligare bevarandet av skyddsvärda tropiska skogar.  

Svanens krav innebär också att produktionen kontrolleras på plats, både på fabriken och på lagret.

 Så har vi räknat (se bifogad Illustration)

Svanens krav innebär att kolet tillverkas i en sluten industriell process, som är energieffektiv. Därför behövs det inte lika mycket träråvara som i en mer primitiv, icke-industriell produktion.  Där kan det krävas 12 gånger så mycket träråvara som det färdiga kolets vikt (2). Jämför det med den Svanenmärkta grillkolen, som kräver ca 3 ton träråvara för att tillverka 1 ton kol.  Varje ton Svanenmärkt grillkol kan alltså spara upp till 9 ton träråvara.

Det säljs runt 22 000 ton grillkol i Sverige per år, varav 10 000 ton var Svanenmärkt under grillsäsongen 2019. Om resterande grillkol, dvs 12 000 ton, också skulle produceras på samma effektiva sätt skulle vi kunna spara upp till 100 000 (9*12 000) ton ytterligare, beroende på hur resterande kol produceras idag. Det motsvarar 2 000 timmerbilar. En timmerbil rymmer i genomsnitt 43 ton[3].

 

1 Gryfskand

2 http://earthworm.org/our-work/products/charcoal, 2019-09-06 (Earthworm f.d. The Forest Trust, tft)

3 Sveriges åkeriföretag, 2019

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Media

Media