Lättare välja miljömärkta konferenser

Svanen öppnar upp för Svanenmärkning av dagkonferenser och kraven skärps för energi, ekologiska livsmedel och kemikalier i de nya kriterierna.

– Det blir ännu lättare för kunder att välja rätt konferensanläggning, då hotell och restaurangkriterier slås samman och att även konferenser utan övernattning, nu kan miljömärkas. Med de skärpta kraven stärks de Svanenmärkta hotellens ställning som de bästa i miljöklassen, säger Susanne Hellman, Svanen.

Väljer kunden en Svanenmärkt konferens så är alla tre delarna: boende, mat och konferens miljömärkta. Tidigare kunde till exempel hotellet vara Svanenmärkt, men inte restaurangen. Sammanslagningen av kriterier för hotell, restaurang och konferens leder bland annat till att över 200 hotellrestauranger kommer att omfattas av Svanens krav, vilket de inte gjorde förut. Det kommer att leda till en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel och ett större utbud av vegetariska alternativ på restaurangernas menyer.

Idag vill många gäster dra ner på sitt köttätande, därför ställer vi krav på att det alltid ska finnas ett vegetariskt alternativ på menyn. De ska också kunna kan välja fisk och skaldjur utan att bidra till utfiskning, säger Susanne Hellman, Svanen.

Faktaruta: Fler miljö- och hälsovinster med de nya kriterierna:

Renare mark och vatten: Minst 90 % av kemikalierna för disk och tvätt och 80 % av städkemikalierna måste vara miljömärkta. Minst 50 % av trycksakerna ska komma från ett Svanenmärkt tryckeri.

Minskad klimatbelastning. Nytt energiverktyg för beräkning av energiförbrukning, gränsvärde för energianvändning, låga utsläpp av koldioxid premieras. Förnybara energikällor liksom energieffektivisering gynnas. Organiskt matavfall ska mätas för att motverka matsvinn. Tvätt är en stor energislukare och Svanenmärkta tvätterier premieras

Ökad biologisk mångfald: Höjd andel ekologiska livsmedel/dryck och skärpta krav på fisk och skaldjur, som utgår frånrespektive nationell artdatabanks lista för rödlistad fisk samt förbud mot tropiska räkor, haj, ål, blåfenad och sydlig tonfisk, mm .

Kontakt:

Susanne Hellman, Svanen 073-655 51 92

Läs de nya kriterierna:

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar