Martinsons först med Svanenmärkt korslimmat trä

Nu finns de första korslimmade Svanenmärkta träskivorna på marknaden, ett viktigt bidrag till trähusbyggande. Träskivorna är så bärkraftiga att de kan användas till att montera ihop ett höghus av trä. Se film.

Korslimmat trä, KL-trä är massiva träskivor av hyvlad gran och furu som limmas ihop med vartannat skikt korslagt. De enorma träskivorna är attraktiva delar i trähusbyggande tack vare hög bärkraft, låg vikt och enkel bearbetning.   De används ofta i bjälklag, väggar och tak och Martinsons produktion har tredubblats det senaste året, så intresset för materialet är stort. 

– Svanenmärket är resultatet av ett långsiktigt hållbarhetsarbete som bland annat innefattar miljöcertifierad råvara från norrländska skogar och anläggningar som drivs av vattenkraft från Skellefteälven. Det är ett bevis på att vi gjort mycket rätt i vårt hållbarhetsarbete och en stark signal till marknaden, säger Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Martinsons.

– Det finns ett stort intresse för Svanenmärkt byggande, inte minst för att bygga husen i den förnybara råvara som trä innebär. Så det ligger bra i tiden att Martinsons KL-trä klarar våra krav, säger Josephine Jansson, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Allt fler bor Svanenmärkt idag i Sverige. Antalet färdigbyggda bostäder inklusive förskolor som är Svanenmärkta har ökat med 54 procent det senaste året,  

Byggskivor som blir miljömärkta med Svanen hör till de minst miljöbelastande på marknaden Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet och utgår från ett livscykelperspektiv av produkten.

Mer information:

Josephine Jansson, produktspecialist

Miljömärkning Sverige

Tel: 08- 55 55 24 17             

Per Lundgren, miljö- och kvalitetssamordnare

Martinsons

Tel: 0914-207 16

per.lundgren@martinsons.se

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se
Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media