Nymölla först med att klara nya papperskrav

Pappersbruket Stora Enso Nymölla utanför Kristianstad har nu klarat Svanens krav för kopierings- och tryckpapper. Det är det första svenska företaget som klarar de nya tuffa kraven, där kravet på energi har skärps mycket.

– Stora Enso Nymölla är en förebild när det gäller att minska klimatbelastningen. Att klara våra krav innebär att bruket har en mycket energieffektiv produktion och att merparten av energin produceras av förnybara råvaror, säger Ulla Sahlberg, ansvarig för papper på Svanen.

Stora Enso Nymölla använder sig av TCF, Total Chlorine Free, vilket kräver att blekningen av pappersmassan sker helt utan klor.

– Vi har kämpat hårt för att klarar de nya kraven men Svanen är ett känt varumärke som har känns igen av konsumenter , så det är värt mödan. I en allt hårdare konkurrens är det viktigt att visa att vi är ett medvetet företag som tar miljö- och klimatansvar, säger Margareta Almberg, kvalitetschef Stora Enso Nymölla pappersbruk.

Nymöllas gröna förpackningar med Multicopy-papper har sedan tidigare varit Svanenmärkta. Men då Svanen höjer kraven successivt måste företag ansöka om en omprövning för att visa att man klarar de nya kraven innan de har rätt att fortsätta sätta märket på produkten.

De viktigaste förändringarna i Svanens nya papperskrav är:

Krav på låg energiförbrukning vad gäller el och bränsle för att minska CO2-utsläppen från produktionen.

Ny redovisningsplikt för CO2 på transporter.

Förbud mot miljö och hälsofarliga kemikalier, t ex bisfenol A.

För mer information: Margareta Almberg, kvalitetschef Stora Enso Nymölla pappersbruk

Läs mer om Svanens krav på papper här:

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar