Snyggt, sunt och slitstarkt

Svanen har höjt kraven för möbler och inredning och några av möblerna som klarat de nya tuffa kraven finns med i Svanens monter på Stockholm Furniture & Light Fair.

Svanen är den enda Typ 1-märkningen för möbler och omfattar idag mer än 300 produkter. Läs mer i vår nya digitala möbelkatalog

-  Det finns ett stort intresse på marknaden, både från producenter och konsumenter, för möbler och inredning som tar största möjliga hänsyn till miljö och hälsa. I moderna och medvetna hem och på arbetsplatser ska det inte bara vara snyggt och funktionellt utan också inrett med sunda material, säger Leif Lång, handläggare för möbler och inredning på Miljömärkning Sverige.

För att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle ser Svanen kontinuerligt över sina krav. Då måste alla företag pröva sina produkter mot de nya kraven och ansöka om en ny licens. De nya kraven fokuserar bland annat på att träråvaran ska komma från certifierat skogsbruk, att plasten ska vara återvunnen och att gränsvärden för kemikalier har skärpts.

Svanen ställer inte bara krav på vilka ämnen som får ingå utan även på kvalitet, hållbarhet och återvinning. Möblerna ska vara lätta att plocka isär och återvinna och tåla att slitas på länge.

- Svanenmärkta möbler har ett gott andrahandsvärde och är ett hållbart val för att ställa om från ett slit- och slängsamhälle till en mer medveten livsstil, säger Leif Lång, handläggare för möbler och inredning på Miljömärkning Sverige.

Svanen finns i monter BG07 på Stockholm Furniture & Light Fair, Älvsjö, som öppnar idag och pågår till lördag 9 mars. På plats finns de norska och danska Svanenkollegorna. I montern arrangeras en tävling där förstapriset är bordet Amazonas, design Eero Koivisto, sponsrat av OFFECCT.

För kommentarer: Leif Lång, handläggare för möbler och inredning på Miljömärkning Sverige, 0769 – 426 458.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

-Svanenmärkta möbler är ett hållbart val för att ställa om från ett slit- och slängsamhälle till en mer medveten livsstil
Leif Lång, Svanen