Sundare inomhusmiljö i Svanenmärkta förskolor

Report this content

En ny studie visar att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö. Det är den första vetenskapligt fastställda studien som visar att Svanens krav är rätt väg för att bygga ett klimatsmart och giftfritt samhälle.

De kemikalier som granskats i studien är ämnen som klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande. Det visade sig att halterna av till exempel flyktiga organiska föreningar (VOC), organofosfater (OPFR) och bromerade flamskyddsmedel var lägre i de miljömärkta förskolorna.

– Studien visar att en onödig exponering av farliga ämnen för människor kan undvikas om ett medvetet materialval görs under byggnationen. Vi såg att exponeringen av kemikalier kan minskas redan från början när nya förskolor byggs, säger Josefin Persson, tidigare forskare vid Örebro universitet, har undersökt luften i tre förskolor byggda som lågenergihus. I lågenergihus tätas väggar, fönster och dörrar med plast för att uppnå en lägre energiförbrukning.  Hur påverkar dessa klimatsmarta men väldigt täta byggnader påverkar inomhusmiljön och hälsan hos förskolebarn?  

Två av de tre förskolorna med lågenergianvändning var miljömärkta förskolor (Svanen och Miljöbyggnad Silver). Resultaten har jämförts med en förskola som var ett lågenergihus men inte miljömärkt. Mätningarna visade alltså att halterna av skadliga kemikalier var lägre i de förskolor som var miljömärkta och alltså byggda med miljömärkta byggmaterial.  

 Hållbart byggande är både klimatsmart och giftfritt

Svanenmärkta förskolor är en relativt ny företeelse och studien är den första vetenskapligt fastställda:

– Studien är ett kvitto på att Svanen ställer rätt krav. Studien skickar också en viktig signal till beställare. För att vi ska nå ett hållbart byggande är det viktigt att se till helheten. Vi kan inte bara fokusera på att spara energi utan måste också ta ansvar för en giftfri miljö, säger Xenofon Lemperos, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Svanens krav skärps successivt. En Svanenmärkt byggnad är granskad utifrån ett helhetsperspektiv: låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial. Miljömärkta byggmaterial tillhör de minst miljöbelastande på marknaden och klarar tuffa krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen. Läs mer om Svanens krav.

För mer information:

Xenofon Lemperos, produktspecialist Miljömärkning Sverige, Xenofon.Lemperos@svanen.se, 08-55 55 24 65

Josefin Persson, fil. dr kemi, 070-693 04 51, josefin.persson@structor.se
 

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Media

Media