Svanen utmanar konsten

100 000 SEK är förstapriset i Svanens konsttävling Nordic Art Insight vars syfte är att lyfta frågan om hur vi kan nå en hållbar konsumtion.

- Vi vill se konstverk som engagerar, roar och oroar. Konstnärer har i alla tider påverkat samhället och fått människor att öppna ögonen för nya utmaningar. Vi vill vi utmana dagens konstnärer att ge sitt bidrag, vi saknar deras närvaro i debatten. Ett konstverk säger ofta mer än tusen ord, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.

- Idag är en av de stora utmaningarna hur vi kan nå en hållbar konsumtion som tar hänsyn till klimat- och miljömål och delar rättvist på jordens resurser, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen, Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel, EU:s motsvarighet. Miljömärkning Sverige arbetar på regeringens uppdrag för en hållbar konsumtion.

Konstnären måste också ur ett miljöperspektiv beskriva hur verket är framtaget och precis som miljömärkningen fungerar ska då hela kretsloppet beskrivas, från råvara till avfall och återvinning.

Konststuderande vid konstskola eller konsthögskola över 18 år och yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norden är välkomna att delta. Bidrag kan skickas in fram till 31 maj. Därefter utser en jury sex finalister, som allmänheten får rösta fram en vinnare bland. Vinnaren presenteras i Umeå på Nordiska ministerrådets konferens och konstverket visas även upp under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

För kommentarer: Ragnar Unge, 070-832 32 25

Läs mer på www.artnordic.org

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi vill se konstverk som engagerar, roar och oroar. Konstnärer har i alla tider påverkat samhället och fått människor att öppna ögonen för nya utmaningar.
Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige