Svanenmärkt stoppar resursslöseri med skolfoto

Brevlådorna bågnar när skolfotoföretagen skickar ut sina bilder för påseende hemma. Men resursslöseriet med papper och transporter kan stoppas med Svanens nya krav för digitala fototjänster.

Vi ser det som högst angeläget att skolfotoföretagen går över till beställningar på webben för att konsumenter ska kunna göra klimatsmarta val. Om kunden kan beställa hem foton från webben för påseende hemma så förhindra vi dels att en massa dels fotoark produceras, dels att de skickas fram och tillbaka i onödan, säger Svetlana Sopa, projektledare Svanen.  

Svanens krav innebär att minst 70 % av beställningen ska göras utan att bilderna skickas hem för påseende. Där kunden erbjuds hela bildpaket ska man kunna välja enstaka ark för påseende hemma.

Svanen ställer även krav vid produktionen av bilderna i fotolabbbet; energiförbrukningen ska vara låg. De kemikalier som används får inte vara hälso- och miljöskadliga. Till exempel får  inga klorbaserade plaster, som PVC, får användas i fotopappret.

Svanens kriterier gäller inte bara skolfoto utan för all typ av bildhantering: framkallning av film, diabilder, analoga och digitala bilder hos centrallaboratorier eller minilabb i butik.

För mer information, kontakta Svetlana Sopa, projektledare Svanen, 08-55 55 24 49.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar