Världens första Svanenmärkta fonder

De första fonderna att klara Svanens krav är: Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, CB Save Earth Fund, Handelsbanken Hållbar Energi, SEB Hållbarhetsfond Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden, Swedbank Robur Ethica Global, Swedbank Robur Ethica Global MEGA, Swedbank Robur Ethica Sverige, Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA, Swedbank Robur Humanfond, Tundra Sustainable Frontier Fund. Det innebär att 30 miljarder SEK omfattas av tuffa krav.

– Dagens sparare efterfrågar en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven. Det säger nästan 8 av 10 sparare, av de som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond enligt en ny undersökning som Miljömärkning Sverige låtit göra (Kantar Sifo 2017). I regel litar även de med intresse av att spara hållbart, mer på en oberoende märkning än på sin bank som rådgivare kring vilken fond som är mer hållbar.

– Med Svanenmärket vägleds nu spararen om vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företagande i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige. 

Svanenmärkets krav fokuserar på vilka företag som ska väljas bort, vilka företag som ska välja in och på transparens mot spararna om fonden. Svanenmärket är också ett verktyg för fondbolag för att visa att deras fond lever upp till tuffa krav.  

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund delade ut certifikaten på Norra Latin. Under mandatperioden har Per Bolund arbetat intensivt för att finansmarknaden ska bidra mer till en hållbar utveckling och ett antal åtgärder har redan genomförts.

– Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken, säger Per Bolund. 

Läs mer om Svanens krav på fonder här:  

För fler pressbilder: www.svanen.se/press.

Det finns möjlighet att se inspelningen av föreläsning och certifikatsutdelning av Per Bolund och Ragnar Unge, klicka här.

Presskontakt Per Bolund: Anna Söderström, mobil 072-532 17 13,

anna.soderstrom@regeringskansliet.se

 

Anna Norberg
Pressansvarig
08-55 55 24 13
anna.norberg@svanen.se
Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken.
Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund