Alice Bah Kuhnke kräver förtydliganden från jämlikhetskommissionären Helena Dalli

Report this content

Idag frågades Maltas kandidat till kommissionär Helena Dalli ut av jämställdhetsutskottet. Om Helena Dalli godkänns av utskottet kommer hon få ansvar för jämlikhetsfrågorna och i rollen som gruppledare för gröna gruppen i jämställdhetsutskottet fick Alice Bah Kuhnke möjligheten att ställa gruppens första fråga. Frågan fokuserade på hur man ska arbeta för att få igenom EU:s anti-diskrimineringsdirektiv, som länge har avvisats av konservativa krafter.

- Att ansvara för kommissionens jämställdhetsportfölj är en avgörande uppgift. Allt eftersom nationalistiska och populistiska krafter angriper EU är det här arbetet nu betydelsefullt än tidigare. För att vara spjutspetsen i jämställdhetsarbetet menar vi att EU måste ta ett intersektionellt helhetsgrepp på arbetet. Vi måste se till att allas rättigheter respekteras, oavsett kön, könsidentitet, ursprung, region, funktionssätt eller sexualitet, säger Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Efter utfrågningen stod det klart att Helena Dalli godkänns av jämställdhetsutskottet och är därför vidare i processen.

- Vi är nöjda med Dallis tydliga värderingar och att hon tog ställning för sexuell och reproduktiv hälsa samt HBTQI-personers och migranters rättigheter. Samtidigt är det ett långt steg att gå från ord till handling och det återstår att se om hon lyckas övertyga de högerkonservativa länder, i rådet, som blockerar ny progressiv EU-lagstiftning vad gäller diskriminering och våld mot kvinnor. När det gäller konkreta lagförslag var dock Helena Dalli tyvärr otydlig och därför har vi bett om ytterligare förtydliganden, säger Alice Bah Kuhnke.

Kontakt

Joakim Söder

Press- och kommunikationssamordnare

Miljöpartiet de gröna i Europaparlamentet

+46-737 86 29 13