”Äntligen förbjuder EU el-fiske”

– Det är mycket glädjande att EU nu förbjuder el-fiske, som har visat sig vara en destruktiv fiskemetod. Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) med anledning av att EU-parlamentet och ministerrådet nu kommit överens om ett förbud av el-fiske från 2021.

– Vi vet för lite om hur el-fiske påverkar de marina ekosystemen. Vi gröna har kämpat för att EU måste följa försiktighetsprincipen, säger Linnéa Engström som är vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

El-fiske innebär att elektroder fästs på en bomtrål som sedan chockar fisken med en elektrisk puls. Idén är att göra fisken lättare att fånga. Det är främst fiskare från Nederländerna som använt sig av metoden, och det är också Nederländerna som verkat hårdast för att få metoden accepterad.

– För ett år sedan röstade EU-parlamentet för ett totalförbud mot el-fiske inom EU. Men Nederländerna har tryckt på så intensivt om att få fiska med el så att de hamnade i storgräl med andra EU-länder såsom Frankrike, säger Linnéa Engström.

El-fisket ingår i en lagstiftning om tekniska åtgärder som är ett grundläggande regelverk för det europeiska fisket. 

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera