”Avtalslöst brexit sätter stor press på EU:s fiske”

– Ett avtalslöst brexit är ett huvudlöst brexit. EU-samarbetets styrka är att vi har skapat gemensamma regler för gemensamma resurser, och det är mycket viktigt att fortsätta det samarbetet även efter brexit. Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) brexit-utvecklingen i London.

Det här är ett riktigt bottennapp som riskerar bli kostsamt och utmanande för fiskerisektorn i både EU och Storbritannien, säger Linnéa Engström (MP) som är vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

EU-parlamentet röstade idag igenom två beredskapsåtgärder för att fiskenäringen ska kunna hantera ett avtalslöst brexit den 29 mars. I händelse av att Storbritannien helt stänger ute EU-fiskare från brittiska vatten så tillåts medlemsstaterna använda pengar som staterna fått från EU:s fiskerifond till att kompensera fiskare som berörs. Fondpengar får användas fram till årsskiftet. Därefter måste medlemsstaterna själva kompensera för förlusterna.

 Fiskerinäringen tar en enorm smäll. Värdet för EU:s fiske i brittiskt vatten uppskattas till över fem miljarder kronor årligen. För svenska fiskare handlar det om ett värde på ungefär 200 miljoner kronor, säger Linnéa Engström

I händelse av ett avtalslöst brexit där Storbritannien tillåter EU-fartyg att fortsätta fiska i brittiskt vatten börjar EU:s lagstiftning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor att gälla, en lagstiftning som Linnéa Engström förhandlade fram på EU-nivå.

Storbritannien och EU måste förhandla fram ett nytt avtal under de månader som återstår av 2019, innan kvoterna ska sättas för 2020. Annars uppstår enorma problem med att hela fördelningsnyckeln för tilldelningen av kvoter faller, i och med att Storbritannien lämnar kvotfördelningssystemet, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera