Bodil Valero (MP): EU måste ta ansvar för oansvarig vapenexport

EU:s medlemsländer måste bli bättre på att följa de gemensamma reglerna för vapenexport. Dessutom vill EU-parlamentet att EU ska införa vapenembargon mot länder som kränker internationell humanitär rätt, så som Saudiarabien. Det är två av budskapen som parlamentet skickade till medlemsländerna i dag, när en majoritet av parlamentets ledamöter ställde sig bakom Bodil Valeros (MP) betänkande om vapenexportkontroll.

– Med terrorfrågan högt upp på dagordningen har kopplingen mellan oansvarig vapenexport till tveksamma länder och ökade säkerhetshot mot Europa blivit tydligare. Fler börjar inse att vapen inte är som vilken vara som helst och att konsekvenserna kan bli dödliga om de hamnar i fel händer, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero.

EU:s 28 medlemsländer utgör tillsammans världens näst största vapenleverantör. För andra gången ansvarar Bodil Valero för EU-parlamentets betänkande om hur väl medlemsländerna efterlever EU:s gemensamma regler för vapenexport.

– I grunden är de gemensamma reglerna för vapenexport bra, problemet är att medlemsländerna inte alltid följer dem, därför vill parlamentet öppna för sanktioner mot länderna i sådana fall. Dessutom vill vi ha bättre insyn i exporten och att statistiken över genomförda vapenaffärer ska göras enkelt tillgänglig online. Det skulle underlätta granskning och ansvarsutkrävande, säger Bodil Valero.

Hon är även nöjd med att parlamentet ställde sig bakom hennes förslag om att demokratiindikatorer bör införas i EU-regelverket.

– Jag föreslår att EU, likt Sverige, ska titta på en stats demokratiska status inför export, inte bara till vad materielen kan användas till som i dagsläget. Vi ska inte exportera vapen till icke-demokratier. Det handlar inte bara om våra värderingar, utan också om säkerheten i både mottagarlandet och i Europa, säger Bodil Valero.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera