Bodil Valero (MP) om att svensk militärteknik sålts till Kina trots EU-embargo

Report this content

EU-parlamentariker Bodil Valero (MP), EU-parlamentets ansvariga för vapenexportregler, om att svensk militärteknik sålts till Kina trots EU-embargo:

- Avslöjandet visar att beslut för vapenexport måste tas på annan nivå än hos Inspektionen för strategiska produkter. Det är regeringen som är ansvaring för all svensk vapenexport, men har delegerat besluten till ISP. Vi ser gång efter annan att ISP tar beslut i strid med den svenska och europeiska lagstiftningen. 

- Jag hoppas att de svenska reglerna skräps i och med genomförandet av den så kallade KEX-utredningen, som jag var med i och som snart träder i kraft. 

- EU:s vapenregler är i grunden bra, problemet är att de inte följs av medlemsländerna trots att de är lagligt bindande. Idag avslöjar Svenska dagbladet att Sverige sålt spetsteknologi till Kina trots EU:s vapenembargo. Nyligen räknade Conflict Armament Research ut att en tredjedel av vapnen som IS använde kom från EU. Det som behövs är sanktioner när något land säljer vapen i strid med EU:s vapenregler.

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu