Bodil Valero (MP) tar emot miljöpris på Världsvattendagen

Report this content

EU-parlamentariker Bodil Valero (MP) tar på torsdag 22 mars emot ett pris som Europaparlaments utskott för framställningar har fått för sin rapport om miljöhoten mot Ebro- och Tajofloderna i Spanien. 

Priset delas ut av den spanska regionen Kastillien-La Mancha. 

Bodil Valero var en av sex EU-parlamentariker som på plats i Spanien undersökte spanska myndigheters förvaltning av dessa flodområden, som båda delvis är Natura 2000-områden. Delegationens slutsats var att Spanien inte uppfyllde sina åtaganden enligt EU:s vattendirektiv. Ledamöterna kom med rekommendationer om hur situationen kan förbättras och bad EU-kommissionen att se till att Spanien följer EU-lagstiftningen.

De medlade även mellan civilsamhälle och spanska myndigheter, och hjälpte på så sätt till att skapa dialog i en infekterad konflikt. 

- Jag är glad och ärad att ta emot priset å parlamentets vägnar. Att utskottet får ta emot priset visar att det arbete vi gör i parlamentet för medborgarnas räkning också i praktiken gör skillnad i deras vardag, säger Bodil Valero.

Bakgrund:

Spanien är det EU-land som har flest pågående överträdelseförfaranden mot sig i fråga om bristande efterlevnad av EU:s miljölagstiftning.

22 mars är FN:s världsvattendag.

Rapport from parlamentarikernas undersökningsresa till Ebro- och Tajofloderna: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/107130/1100929EN.pdf

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu