”Bra att EU-parlamentet sade nej till elektriskt fiske”

Idag godkände EU-parlamentet ett lagförslag som handlar om vilka tekniska regler som ska gälla för EU:s fiske. I samband med det röstade man för ett totalförbud för elektriskt fiske inom EU.
– Det är bra att EU-parlamentet tog ställning för försiktighetsprincipen. Vi vet för lite om hur elektriskt fiske påverkar de marina ekosystemen, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som också är viceordförande i parlamentets fiskeriutskott.

I övrigt syftade lagförslaget till att begränsa de oavsiktliga fångsterna, och att minska fiskets inverkan på känsliga arter och ekosystem. De gröna i EU-parlamentet röstade emot lagförslaget, bland annat på grund av att det inte innehöll några gemensamma mål för fisket. Enligt förslaget blir det upp till regionala grupper av länder att sätta sina egna mål, vilket skulle kunna leda till att olika flottor fungerar under olika förutsättningar. Det står i motsats till idén med en gemensam fiskepolitik.

- Utan mål vet man ju inte vart man är på väg. Det är som att klubba ett klimatmål för EU samtidigt som man låter enskilda länder själva besluta om hur stora koldioxidminskningar de ska uppnå. Det funkar inte, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Nu inleds förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Elektriskt fiske bedrivs inte i Sverige. Framförallt är det fartyg från Nederländerna som fångar plattfisk i Nordsjön med hjälp av elektricitet.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera