“Dåligt för hälsan att ställa klockan fram och tillbaka”

Nu ska det bli slut på byte mellan sommartid och vintertid i EU. Åtminstone om EU-parlamentet får bestämma. Parlamentet klubbade idag sin position om säsongsbaserade tidsomställningar.

– Forskning visar att det inte längre finns några fördelar med att ställa om klockan två gånger om året, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) som varit gröna gruppens förhandlare i frågan.

Enligt EU-parlamentet ska klockorna ställas om för sista gången år 2021.

– Studier tyder på att ett slopande av tidsomställningen kan leda till bättre hälsa, säger Jakop Dalunde.

Förslaget går nu vidare till trepartsförhandlingar med rådet.

Bakgrund:

Förra året uppmanade EU-parlamentet EU-kommissionen att utvärdera behovet av EU:s sommartidsdirektiv och, om nödvändigt, presentera ett förslag till revidering av reglerna.

Efter en konsultation med svar från fler än 4,6 miljoner deltagare, varav en majoritet uttryckte stöd för att sluta med tidsomställningarna, beslutade EU-kommissionen också att lägga fram förslaget.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera