Dalunde och Holmgren: Kommissionen använder vätgas som ursäkt för fortsatta koldioxidutsläpp

Idag har EU-kommissionen presenterat en vätgasstrategi, ett dokument tänkt att styra kommande investeringar i infrastruktur för och produktion av vätgas i Europa. Samtidigt som kommissionen satt upp ett mål om att EU ska bli klimatneutralt till 2050 saknas tydliga krav på att investeringarna i vätgas enbart ska gå till förnybart producerad vätgas.

 – Vätgas kan ha en roll i omställningen av Europas ekonomi och näringsliv - men då måste den vara 100% förnybar. Den vätgasstrategi kommissionen presenterat idag ger tyvärr fortsatt utrymme för fossil energi. EU-kommissionen borde fokusera på investeringar i 100 % förnybar energi, vilket både bidrar till klimatomställningen och skapar jobb säger Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP).

Vätgas kan produceras med både fossil energi och förnybar energi, men kommissionen sätter inte ned foten kring att investeringarna enbart ska gå till förnybart producerad vätgas:

 – Vätgas är inte en magisk kur som plötsligt trollar bort klimatförändringarna. Det är märkligt att kommissionen prioriterat att ta fram en särskild strategi just för vätgas, när det saknas motsvarande strategi för att möjliggöra investeringar i solceller - ett energislag som alltid är 100% förnybart säger Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP).

Kommissionen presenterar samtidigt en vätgasallians, som syftar till att samla viktiga aktörer för att ytterligare möjliggöra investeringar i vätgas.

 – Kommissionens förslag på vätgasallians riskerar bli en intresseklubb för den fossila industrin. Här borde aktörer som producerar förnybar energi och miljöorganisationer också ha en plats vid bordet säger Jakop Dalunde (MP), europaparlamentariker

Kontakt

Christian Valtersson
Pressekreterare
Miljöpartiet de gröna i Europaparlamentet
+46 73-681 34 81
christian.valtersson@mp.se

Prenumerera