Den gröna gruppen föreslår en övre gräns för ledamöters sidoinkomst efter Sylvie Goulards utfrågning.

Report this content

I samband med utfrågningen av den franska kommissionärskandidaten Sylvie Goulard var ledamöter från EPP- och S&D- grupperna ovanligt verbala i deras kritik gällande sidoinkomster för ledamöter i Europaparlamentet. Flertal ledamöter fann Goulards tidigare deltidsarbete för den amerikanska think-tanken Berggruen-Instutute, vilket totalt resulterade i en sidoinkomst på över 10,000 euros/månad, stötande.

Maxgränsen för hur mycket en ledamot i Europaparlamentet för lov att tjäna via deltidsarbete är ännu inte bestämd. En rapport ifrån Transparency International som publicerades förra veckan visar att ett tiotal ledamöter tjänar betydligt mer på sina sidoinkomster än vad de gör på sina löner och ersättningar.

Den gröna gruppen kommer därför på nästa möte med utskottet för konstitutionella frågor föreslå en ändring av parlamentets officiella förhållningsregler. Förslaget är inspirerat av den amerikanska kongressen och där kongressledamöternas sidoinkomst är begränsad till 15 procent av deras årliga inkomst.

Pär Holmgren, Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna, kommenterar:

”Höga sidoinkomster ökar alltid risken för att intressekonflikter uppstår. Debatten som uppstod under Sylvie Goulards utfrågning i onsdags på grund av hennes höga sidoinkomst visar detta tydligt. Det är därför som Gröna gruppen föreslår att en begränsning liknande den som redan finns i andra parlament införs”.

”Då ledamöter från EPP- och S&D-grupperna starkt kritiserade Sylvie Goulards höga sidoinkomst under hennes utfrågning räknar vi med att dessa grupper stödjer vårt initiativ. De senaste veckorna visar tydligt på ökad insikt gällande faran med den här typen av intressekonflikter i Europaparlamentet. Det är nu upp till oss att besvara detta och implementera tydliga regler för ledamöterna”.

”Den Gröna gruppen begär även att en så kallad karenstid för ledamöter i Europaparlamentet skall etableras och att ett oberoende etiskt organ som ser över potentiella intressekonflikter skapas. De som representerar folket måste bygga upp förtroendet för Europaparlamentet och dess policy genom att vidhålla hög etisk standard och integritet”.

Bakgrund

Motionen behandlar inkomst från lön som måste deklareras i MEPs’ Declaration of Financial Interests under kategori C. Hyra, kapitalvinst, royalties och inkomst från andra politiska mandat påverkas därmed inte av denna regelförändring.

Kontakt

Joakim Söder

Press- och kommunikationssamordnare

Miljöpartiet de gröna i Europaparlamentet

joakim.soder@mp.se

+46-737 86 29 13