"Ett stort steg för att för att komma ur vårt destruktiva plastberoende”

– Det här är ett stort steg framåt i kampen för att komma ur vårt destruktiva plastberoende.
Det säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) om det förbud mot vissa engångsprodukter av plast som EU-parlamentet godkände idag. Beslutet rör bland annat sugrör, plasttallrikar, plastbestick och bomullspinnar (tops). Förbudet gäller från och med 2021.

– Plast är ett väldigt viktigt material i vårt samhälle och i ekonomin. Men det är skrämmande hur mycket plast vi använder bara någon minut innan det slängs, och vi gör det helt slentrianmässigt. Det här förbudet ger industrin och företag en välbehövlig knuff i ryggen att ta fram hållbarare alternativ, vilket inte är en dag för tidigt, säger Linnéa Engström.

De nya reglerna stärker också principen om att förorenaren betalar, särskilt när det gäller tobak, genom att ett utökat producentansvar införs. Samma gäller fiskeredskap.

– Det är bra att vi ökar incitamenten för fiskare att ta med sig uttjänta redskap tillbaka i hamn och att också ta med sig övergivna redskap de hittar till havs, säger Linnéa Engström som är vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.


Bakgrund:

Enligt EU-kommissionen är mer än 80 procent av det marina skräpet plast. De produkter som omfattas av den nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent av allt marint avfall. På grund av den långsamma nedbrytningen förblir plast ofta kvar i haven och på stränderna i EU och resten av världen. Resthalter av plast påträffas dessutom med jämna mellanrum hos marina arter – t.ex. havssköldpaddor, sälar, valar och fåglar, men även i fisk och skaldjur – och har därför kommit att ingå i den mänskliga livsmedelskedjan.

Dagens omröstning handlade om resultatet från trepartsförhandlingar mellan EU-parlamentet, rådet och EU-kommissionen.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera