”Ett viktigt steg mot en verklig cirkulär ekonomi”

Idag godkände EU-parlamentet en ny lag som ska öka återvinningen av kommunalt avfall i EU. Målet är att återvinningen ska ha ökat från dagens nivå på 44 procent till 55 procent år 2025.
- Det här höjer ambitionerna rejält för både återvinning och återanvändning inom EU. Det är väldigt bra att EU inför mål för att minska det marina skräpet och att komma tillrätta med det enorma livsmedelssvinnet, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Det så kallade avfallspaketet som EU-parlamentet röstade idag utgör en del av EU:s politik för att föra unionen mot en cirkulär ekonomi.
I Sverige återvinns och komposteras ungefär 50 procent av allt kommunalfall. Linnéa Engström stöder regeringens arbete med att göra det enklare för människor att sortera avfall.

- Det måste vara enkelt att sortera sitt avfall. Den linjära ekonomin där vi förbrukar resurser och sedan slänger dem på sophögen har verkligen nått sitt bäst före-datum, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera