EU införlivar förvaltning av Stillahavsfisk

Arbetet går vidare med förvaltning av fisk på internationellt vatten. EU införlivar regler om förvaltning av fiske i södra Stilla havet - ett område som täcker en fjärdedel av världens öppna hav. EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) är ansvarig för processen för EU-parlamentets del.

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet, förkortat SPRFMO, är den nyaste organisationen i raden av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Dessa organisationer samlar länder med fiskeintressen som gemensamt sätter upp ramar för bättre förvaltning av fiskebestånd.

EU är part av SPRFMO och nu ska de åtgärder som man kommit överens om i SPRFMO också införas i EU-lagstiftningen.

- Det är lovvärt att SPRFMO har vidtagit åtgärder för att minska dödligheten av havsfåglar vid fiske med långrev och trål. EU, som arbetar efter ”bästa praxis”, måste naturligtvis ställa samma krav och arbeta för att andra liknande organisationer inför samma regler, säger Linnéa Engström.

EU:s huvudsakliga verksamhet i södra Stilla havet handlar om pelagisk trålning efter taggmakrill, som har fångats sedan 1979. Fartyg från fyra medlemsstater; Nederländerna, Tyskland, Litauen och Polen deltar i detta fiske, även om alla är knutna till ett enda företag.

EU är i dagsläget aktiv i sex regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som förvaltar tonfisk och elva organisationer som förvaltar andra arter.

För mer information:

Kommissionens hemsida över RFMO:s: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_en

SPRFMO:s hemsida: http://www.southpacificrfmo.org/

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Om oss

Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Prenumerera