EU-kommissionen föreslår kryphål för palmolja

– Jag hoppas att kommissionen vågar visa ännu mer ledarskap och stoppa importen av palmolja också från mindre odlingar. Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) kommissionens förslag till så kallad delegerad akt om vilka grödor som ska få användas som biobränsle för att bidra till EU:s mål för förnybar energi efter 2021.

I direktivet om förnybar energi - RED II - har EU åtagit sig att fasa ut användningen av palmolja. I sitt förslag till delegerad akt vidhåller EU-kommissionen att palmoljan ska fasas ut senast 2030. Men förslaget innehåller kryphål som gör att det också i fortsättningen kommer att vara möjligt att importera palmolja från odlingar som är mindre än 5 hektar.

Det är bra att EU-kommissionen står fast i sitt beslut om utfasning av palmolja som biobränsle. Men det är oroande att man vill tillåta såpass stora kryphål, säger Linnéa Engström.

EU-parlamentet har två månader på sig att reagera på kommissionens förslag till delegerad akt.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera