EU-parlamentet: Vi behöver lagar för robotsamhället

I dag röstade EU-parlamentet för ett förslag om en framtida robotlagstiftning på EU-nivå. Enligt Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson, som har förhandlat förslaget för den gröna partigruppens räkning, behövs nya lagar för att underlätta utvecklingen av robotar och artificiell intelligens (AI), men också för att hantera de problem som kan uppstå.

– Vi föreslår i dag att en ny europeisk myndighet ska inrättas för att forska kring robotar och AI och att utvecklingen av AI ska ske på ett sätt som respekterar mänsklig värdighet, autonomi och självbestämmande. Det är också viktigt med öppenhet i systemen som AI bygger på. Människor alltid ska kunna kontrollera robotars handlingar, säger Max Andersson.

Automatiseringen av samhället är i full gång och syns redan på arbetsmarknaden. Smarta robotar kan ta över farliga och enformiga arbetsuppgifter och hjälpa till att ställa om till ett klimatsmart samhälle, men innebär samtidigt stora utmaningar för välfärden.

– Om automatiseringen av arbetsmarknaden sker snabbare än vi förmår skapa nya jobb kan det leda till arbetslöshet, och att vår skattebas undergrävs. Vi behöver en debatt kring hur vi kan skydda välfärdssystemen och inte riskera att sätta delar av befolkningen i arbetslöshet, säger Max Andersson.

EU-parlamentets förhoppning är nu att EU-kommissionen använder sig av parlamentets rapport för att ta fram lagstiftning på området.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera